Postup - ako na to

Váš profil je Vaša vizitka ktorou sa prezentujete u zahraničného klienta

Postup pri záujme o využívanie našich služieb.

  1. Ku zahájeniu spolupráce medzi Vami a našou spoločnosťou potrebujeme v prvom rade vytvoriť Váš profil, na základe ktorého prejaví zahraničný klient o Vás záujem. Nie sme spoločnosť, ktorá ponuky zadáva na internet a bez akýchkoľvek podkladov Vás pošle ku zákazníkovi, od ktorého má tak isto málo informácií ako od záujemkyne. My berieme našu prácu zodpovedne a seriózne.
  2. K vytvoreniu profilu je potrebné, čo najpodrobnejšie vyplniť priložený formulár "Osobnostný profil" v slovenskom jazyku. Žiadame Vás aj o uvedenie Vašich skúseností s prácou so seniormi a ľuďmi s postihnutím, či Vašich osobných skúseností so seniormi, ako aj Vašich zručností v domácnosti, pri varení. V neposlednom rade aj Vašu charakteristiku a predstavu, ktorú zohľadňujeme pri sprostredkovaní.
  3. Zoznam ďalších údajov o Vás, ako aj podkladov potrebných k ukončeniu Vášho profilu

- Potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave

- Kópiu živnostenského listu, prípadne aktuálneho výpisu z registra trestov (môžete poslať aj dodatočne)

- Kópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, certifikátov o ukončení kurzu a školení

- Kópia občianskeho, vodičského preukazu a európskej kartičky poistenca.

4.  Prosíme Vás aj o viacero fotiek z privátneho prostredia, so seniormi, z domácnosti, či pri práci v záhradke, prípadne s domácim miláčikom, aby si klient vedel o Vás vytvoriť predstavu. Po ich spracovaní do elektronickej formy Vám ich radi zašleme späť.

  • uvedomte si prosím pri jej výbere, že je to prvý kontakt s potencionálnym zákazníkom o Vaše služby, môžete nám zaslať aj viacero rôznych fotiek v roznych situaciach
  • Vhodné fotografie: fotka ako na maturitné tablo, z domácnosti, z kuchyne, pri práci v záhrade, so seniormi /prosím nie v domácom oblečení (šatka - zástera) ani v tom istom oblečení/
  • Nevhodné fotografie: z rodinných osláv, maturít, večierkov, fotky z dovolenky v plavkách, či iné v domácom, alebo výstrednom oblečení, či úprave.

Priemerná doba sprostredkovania je 2-4 týždne od ukončenia administratívnych záležitostí. Dôležitá pre kvalitné a rýchle sprostredkovanie, je interaktívna komunikácia a pravdivosť, ako aj úplnosť údajov o Vás. Kontaktujte nás a radi Vám zodpovieme Vaše ďalšie otázky.

Pre Vašu informáciu, podliehame ochrane osobných údajov a tým Vám garantujeme maximálnu diskrétnosť a seriozitu.