Prácu pri senioroch a ľuďoch s postihnutím v domácom prostredí

Čo Vám ponúkame s našimi dlhoročnými skúsenosťami a kvalifikovaným tímom, ktorý je Vám počas celej doby sprostredkovania vždy rád k dispozícii pri riešení akýchkoľvek problémov? 

U nás 24h kontakt v prípade SOS situácie pre všetkých našich zákazníkov. Kontaktujte nás a radi Vám poskytneme bližšie informácie. 

Sprostredkovanie do Rakúska. Jedná sa o sprostredkovanie Vašich služieb ku seniorom a ľuďom s postihnutím.

 • Podmienkou je zdravotné vzdelanie, či opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín.
 • Práca je na sebestačnej báze, čiže s Rakúskou živnosťou. Ak túto nemáte, nevybavujete si túto sama, robíme to my v súčinnosti s rodinou.
 • Treba vedieť, že nakoľko je rakúsky trh práve kvôli svojej polohe veľmi žiadaný, sú rakúski klienti náročnejší na znalosť nemeckého jazyka. Požadované je vedieť sa v domácom prostredí dobre dohovoriť.
 • Ohodnotenie záleží od situácie v rodine a požiadaviek na Vás, ako aj Vašej kvalifikácie, k čomu patria aj jazykové znalosti. Denné ohodnotenie sa pohybuje od 70 do 90 EUR na deň, náklady na ubytovanie a stravu preberá rodina. Ako bonus sú cestovné náklady preplatené v plnej výške.
 • Ak ste aktívna šoférka je to pre Vás veľkou výhodou. Predovšetkým pri senioroch, ktorí sú v dobrej fyzickej kondícii a udržiavanie sociálnych kontaktov je pre nich podstatné. 
 • Dĺžka turnusov je 2 až 3 (najčastejšie), výnimočne 4 týždne.

Sprostredkovanie do Nemecka. Jedná sa o sprostredkovanie Vašich služieb ku seniorom a ľuďom s postihnutím.

 • Práca je na sebestačnej báze, čiže so Slovenskou živnosťou a formulárom A1.
 • Nakoľko je nemecký trh najväčší, sú nemeckí klienti ku znalostiam nemeckého jazyka zhovievavejší. Je však potrebné vedieť sa dohovoriť aspoň jednoduchou formou v domácom prostredí. Znalosť anglického jazyka je výhodou, samostatná je však postačujúca len v zriedkavých prípadoch. 
 • Ohodnotenie záleží od situácie v rodine a požiadaviek na Vás, ako aj Vašej kvalifikácie, k čomu patria aj jazykové znalosti. Ohodnotenie sa pohybuje v rozmedzí od 60 - 90€ / deň, náklady na ubytovanie a stravu preberá rodina. Ako bonus sú cestovné náklady preplatené v plnej výške.
 • Ak ste aktívna šoférka je to pre Vás veľkou výhodou. Predovšetkým pri senioroch, ktorí sú v dobrej fyzickej kondícii a udržiavanie sociálnych kontaktov je pre nich podstatné. 
 • Dĺžka turnusov - 4 týždne, výnimočne 3 alebo 5 týždňov.

Sprostredkovanie do Švajčiarska v kooperácii s EU-Netz Schweiz GmbH.

 • Jedná sa o prácu na Švajčiarsku pracovnú zmluvu, so zahlásením na príslušných úradoch a dodržaním predpísanej výšky mzdy.
 • Nakoľko je švajčiarsky trh veľmi rôznorodý a multijazyčný, je aj nárok na jazykové znalosti rôznorodejší. Znalosť anglického, francúzskeho, či talianskeho alebo španielskeho jazyka je veľkou výhodou, nie však podmienkou. Požiadavky na znalosti nemeckého jazyka sú poväčšine dosť vysoké, treba vedieť dobre komunikovať, aj keď nie dokonalou, gramaticky správnou nemčinou.
 • Ohodnotenie záleží od stavu v rodine a požiadaviek na Vás, ako aj Vašej kvalifikácie, k čomu patria aj jazykové znalosti, znalosti medzinárodnej kuchyne, aktívne šoférovanie a iné
 • Veľmi žiadané sú aktívne šoférky, nakoľko sme v priamej konkurencii ku Nemkám a Rakúšankám, pre ktoré je šoférovanie viac-menej samozrejmosťou.
 • Váš brutto mesačný plat je od 4.000 CHF Brutto vyššie (z toho sa odpočítava položka za stravu a ubytovanie vo výške 990,00 CHF mesačne, ako aj odvody a dane). Je to v prepočte priemerne 80 až 110 CHF / deň
 • Dĺžka turnusov - 4 týždne štandardne, výnimočne 3, 5 alebo 6 týždňov.