Poskytujeme Vám

kompletné office služby

Poskytujeme Vám 

  • všetky služby spojené s komunikáciou s Vašim zahraničným klientom, pred sprostredkovaním, ako aj počas celej doby Vášho poskytovania služieb - v prípade akejkoľvek potreby sme Vám vždy nápomocní.
  • všetky office, ako aj prekladateľské služby 
  • akýkoľvek Váš problém je naším problémom a spoločne hľadáme možné riešenia, nie ste pre nás poradové číslo - my spájame človeka s človekom a Vaša spokojnosť je našou prioritou
  • BONUS: SOS linka v prípade súrnej potreby / situácie aj mimo pracovnej doby.

Vytvárame a optimalizujeme Váš profil pre potreby Vášho sprostredkovania tak, aby sme Vás mohli čo najlepšie odprezentovať Vášmu zákazníkovi / rodine. Prábe preto potrebujeme Vaše podklady a Vašu súčinnosť - tak ako našej zahraničnej klientele ponúkame rozsiahle informácie o Vás

  • Rozsiahlo informujeme Vás o situácii v rodine, stavu seniora / - ov, Vašich úlohách v rodine, nakoľko aj od rodiny požadujeme kompletné informácie

Neriadime sa pravidlom NIEKOHO sprostredkovať NIEKAM nech sa deje čo sa deje - sme stabilná seriózna spoločnosť a za našu prácu hovoria naši dlhorocní zákazníci.

Dohodujeme podmienky u klienta, ktoré musia byť dodržané. V prípade ich nedodržania okamžite reagujeme a trváme na ich dodržaní - je jedno z akej strany. My sme tu nielen pre našu zahraničnú klientelu, ale aj pre Vás, splnenie Vašich potrieb a prostredia, v ktorom môžete pokojne poskytovať svoje služby.

V prípade zmeny situácie v rodine po kontakte s Vami a Vašim odsúhlasením

  • Dohadujeme nové podmienky, aj honorár / ohodnotenie
  • Prípadne ukončenie spolupráce s rodinou

Sme Vašimi partnermi počas celej doby spolupráce. Nás zaujímajú nie len závažné problémy, aj ale potreby každodenného chodu - dostatok financií na domácnosť, podmienky Vášho bývania, stravy, dodržanie podmienok ohodnotenia, dostatok voľného času, zmenu v striedaniach zo zdravotných či osobných dôvodov ..... My sme Vašimi partnermi a oporou, aby ste Vy mohli vykonávať túto náročnú prácu!